Ole Kamp følger og udvikler dette projekt i Gjerlev:

 

Ole Kamp som inspirator

Menighedsrødder tænkte visionært for nyt storpastorat
 

 

”Et spændende og nærværende oplæg”
Ole Kamp deltog som oplægsholder v/ den Internationale Verdensdag for selvmordsforebyggelse, 2012, afholdt af Enhed for selvmordsforebyggelses, Aalborg. Arrangementet havde fokus på hvordan professionelle kan fastholde og indgyde håb, der hvor det slipper op. Ole Kamp talte til 120 indbudte deltagere, hvor han kredsede om spørgsmålet ”Kan man finde håb, når livet går i stykker?” Med erfaringer fra sit virke som højskoleforstander og præst talte han om unge såvel som ældres udfordringer med at fastholde håbet, når man er konfronteret med svære tab eller vedvarende krav om at være succesfuld. Ole Kamp’s oplæg var klogt og vedkommende. Tilhørernes opmærksomhed var fanget og Ole Kamp’s deltagelse i den efterfølgende debat var nærværende og skabte rum for dynamik og eftertanke.
Jan-Henrik Winsløv
Funktionsansvarlig psykolog
Tlf. nr. 9764 3625

Formidling med dybde og indhold til eftertænksomhed
Jeg har i forskellige sammenhænge været heldig at opleve Ole Kamp og hans evne til, at formidle ledelses- og livs problematikker.
Formidlingen er i særklasse, og indholdet er målrettet emnerne, giver stof til eftertanke, og er særdeles anvendeligt. Til forskel fra megen anden formidling og efterfølgende læring, formår Ole at perspektivere og eksemplificere problematikker, så læringen kommer ”ind under huden” og kan anvendes fremadrettet. Karsten B. Dressø, tidligere Director of Operation i LEGOLAND og nuværende forstander Gråsten Landbrugsskole.

I forbindelse med FDF kursus "Ledelse af frivillige" havde jeg fornøjelsen af at bliver undervist af Ole Kamp. Han er både vidende, engageret og medrivende. Undervisningen består af både teori, praktiske øvelser, reflektion og mange referencer til livets virkelige historier, som vi jo alle kan lære af.
Ole er som underviser engageret og dermed får han hele holdet ind i den udbytterige verden af LEDELSE, som Ole virkelig forstår at formidle.
Som person forstår Ole at spørge ind til folk, for at få deres historie i forbindelse med Ledelse og man får dermed en god og konstruktiv dialog om hvorledes man selv kan blive en bedre leder. Marianne Thisgaard 

Formidling med megen humor, glæde og optimisme: Højskoleforeningen for Randers og Omegn havde fornøjelsen af at høre Ole Kamp i foreningen torsdag d. 3. oktober 2013. Vi var 110 deltagere.
Ole Kamps foredrag havde overskriften “ At vælge livet “.Foredraget bliver belyst ud fra mange spændende og forskellige synsvinkler - fx med små sjove anekdoter og billeder. Vi bliver som tilhørere inddraget, så vi undervejs kan komme med vore egne oplevelser og meninger om “historierne”.
Det er et meget interessant og tankevækkende foredrag, som på mange måder kan få os til at huske på, at det ofte er vore egne ‘ valg’, der afgør, om en situation opleves positivt eller negativt, da den er afhængig af de holdninger og indstillinger, vi møder op med.
Foredraget “ At vælge livet “ er et alvorligt emne, som Ole Kamp forstår at formidle med megen humor, glæde og optimisme.
Formand for Højskoleforeningen, psykolog Kirsten Hune, Randers

Udtalelse om Visionsproces:
Tak for et virkeligt godt og interessant indlæg, som du gav i forbindelse med vort seminar for Mosede Kirkes menighedsråd.
Vi var meget glade for de klare budskaber og eksempler, du fremførte som oplæg til det senere gruppearbejde, vi gennemførte i forbindelse med vort fokus på forbedringer af højmesse og dialog med vor menighed.
Indlæget levede helt op til vore forventninger og gav udtryk for en professionelle behandling af den opgave, du havde fået af menighedsrådet. Sidst men ikke mindst satte vi pris på din undervisningsform, der gav sig udtryk i god jysk lune og saglighed.
Vi håber, at der bliver anledning til, at vi en anden gang vil kunne trække på din viden og dine erfaringer. Frede Bau Kontaktperson Mosede Menighedsråd

Udtalelse om ledersamtaler:
Jeg har gennem en årrække benyttet mig af muligheden for samtaler med Ole Kamp. Det har drejet sig om samtaler og sparring omkring ledelsesudvikling på konkrete opgaver. Medarbejderudvikling – samarbejde mellem forskellige faggrupper. Løbende coaching i lederrollen – og som samtalepartner omkring konkrete problemstillinger i den daglige ledelse.
Styrken ved samarbejdet  med Ole Kamp har bl.a. været, at det har været muligt, ud over konkrete opgaver,  at føre en løbende dialog pr. mail og telefon. Han har været utroligt god til at sætte sig ind i organisationens baggrund, og dermed været i stand til at give en aktuel og faglig kompetent rådgivning i den aktuelle situation.
Han er i stand til at kombinere en menneskelig/personlig/eksistentiel vinkel sammen med en professionel tilgang til opgaverne.
Ole Wille, Forstander, Nordjyllands idrætshøjskole

 

 

Ultimate Web A/S